ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱԿԱՐՅԱՆԻ՝ 2017 թվականի՝ առավել բաց ռեժիմով հրապարակված տարեկան հայտարարագիրը

29.03.2018

Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը, շահագրգիռ անձի համաձայնությամբ, առավել բաց ռեժիմով (մասնավորապես տե՛ս «նշումներ» բաժինը) հրապարակում է հայտարարատու պաշտոնատար անձի 2017 թվականի տարեկան հայտարարագիրը: