ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հակակոռուպցիոն կրթություն

20.04.2018

Պետական մարմինների, ակադեմիական կառույցների, միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում Հանձնաժողովն ակտիվ մասնակցություն է ունեցել  հակակոռուպցիոն կրթական ծրագրերի իրականացմանը, կազմակերպվել են գիտելիքների փոխանցման, կարողությունների զարգացման դասընթացներ, սեմինարներ, աշխատաժողովներ, տրամադրվել է մասնագիտական խորհրդատվություն: