ՀՀ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով

Հրապարակվում է 2017 թ. հուլիսի 1-ից 2018 թ. փետրվարի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում պաշտոնը ստանձնելու հայտարարագիրն օրենքով սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացրած պաշտոնատար անձանց ցանկը

18.05.2018


«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ հայտարարատու պաշտոնատար անձինք պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու օրվա դրությամբ հայտարարագիրը այդ օրվան հաջորդող 30 օրվա ընթացքում ներկայացնում են Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով:
Այդ առնչությամբ, հրապարակվում է 2017 թվականի հուլիսի 1-ից 2018 թվականի փետրվարի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում պաշտոնը ստանձնելու հայտարարագիրն օրենքով սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացրած պաշտոնատար անձանց ցանկը