Գլխավոր հանձնակատարը մամուլի ասուլիսով հանդես կգա

23

Դեկտեմբերի

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office