Համավարակը և սփյուռքի խոցելի համայնքները

09

Մայիսի

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office