Սահմանափակման մեջ, սակայն անսահմանափակ Սփյուռքի շնորհիվ

18

Հունիսի

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office