Զինվորական հաշվառում եվ ծառայություն

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office