6. ՀՀ քաղաքացու անձնագիր և նույնականացման քարտ (ID քարտ) ստանալը

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office