Քաղաքացիություն՝ բնակության վայրի հիմքով

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office