Քաղաքացիություն՝ բացառիկ կարգով

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office