Թամարա Թադևոսյան-Գելլեր

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office