Հայկական առևտրային ցանցի Հայաստան-Սփյուռք գործարար կապերի զարգացման 4-րդ խորհրդաժողովի մեկնարկ

10

Հոկրեմբերի

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office