2. Դիմել քաղաքացիություն ստանալու համար

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office