Ռոպեր Մեսրոպ Գրիգորի Տէր Մեսրոպեան

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office