4. ՀՀ քաղաքացու անձնագիրը ստանալու համար այցելություն Հայաստան

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office