4. ՀՀ քաղաքացու անձնագիր ստանալը, փոխանակելը

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office