Նոյեմի Ստեփան-Սարգիսյան

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office