Սփյուռքի գործերի հանձնակատարների ինստիտուտ

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office