2021-ի Սփյուռքի Երիտասարդ Դեսպաններ

Սփյուռքի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ Diaspora High Commissioner's Office